Tina Andersson
Produktspecialist, Maribo Medico A/S.
Jeg har været igennem et coaching forløb over 10 gange. Coachingen har givet mig redskaber til at være 100% klar til et givent møde med en kunde. Jeg har brugt processen til... 
Camilla Vilgaard Thomsen
Marketing Manager , Maribo Medico A/S.
Hanne har en positiv energi og en evne til at  få sat fokus på ens kompetencer og styrker i    en sådan grad, at jeg har opnået en større selvtillid i mit arbejde og dermed en større gennemslagskraft...
Michael Dam Signestorp Jordbruk Signstorp Gørd, 260 38 Kattarp, Sverige.
Det stråler tydeligt ud af Hanne, hvor meget hun brænder for sit arbejde med mennesker, hvor hun virkelig lægger sin energi for dagen. Hanne er god til at præcisere frem hvad det er man vi vil, hvor man vil hen i ens egne mål og hvordan eller hvad man bor gore for komme frem til målstregen.
Nakskov Projektskole:
På baggrund af vores coaching dage på Nakskov Projektskole vil jeg give følgende udtalelse. Din coaching var et super godt brush-up kursus hvor du var rigtig god til at få både lærerne og eleverne til at sætte ord på de ønsker og forventninger, som vi har hver især til vores fremtid. Ps! Jeg håber at vores økonomi tillader at vi kan lave en opfyldning på kurset.
VELKOMMEN TIL ACHIEVEMENT
Velkommen til stedet der udvikler stærke og dynamiske personligheder.
 
Vi er din professionelle samarbejdspartner, der støtter hele vejen i den udvikling samt i de tiltag, der ønskes opnået. 
Vores kerneydelser er især processtyret coaching og motivation. Coaching og motivation som understøtter ønsket om, at opnå helt specifikke mål.
Vi er absolut resultatorienteret, idet vi ved, at det er resultatet der tæller.
 
HumanCare: Et skræddersyet koncept specielt målrettet  kommuner til borgere på Sygedagpenge.
 
Målet med HumanCare er, at åbne op for borgerens bevidsthed omkring fremtids-muligheder i relation til arbejdsmarkedet i form af et muligt brancheskift og/eller opkvalificering via kursus/uddannelse/revalidering.
Vi har sammensat en række relevante og stærke eksperter der hver deres område kan understøtte den fremadrettede proces for borgeren.
 
Vores samarbejdspartnere er blandt andre: Sygeplejersker, Coaches (livsstil - og sundhed, Stress Coaches, Cand.pæd. pæd.psyk.Karriere rådgivere og uddannelsesvejledere.
 
 
Sygefraværsprogram: Tilbydes til organisationer, hvor målet er at nedbringe sygefravær for dermed at styrke bundlinjen. Det er dyrt for virksomheden at have højt sygefravær og koster unødigt.
Vi kan hjælpe jer med at nedbringe sygefravær, højne motivation og effektivitet.
 
Sundhedskoncept: Et helt særligt skræddersyet produkt, hvor mental og fysisk sundhed spiller en væsentlig rolle for, at kunne yde sit optimale. Der sættes fokus på at skabe stærke fundamenter med stærke bevidstheder. Health, stress og performance coaching er centralt i dette program.
 
High Performance: Løfter og optimerer præstation fra standardpræstation til High Performance.
Det er vigtigt at opnå indsigt i, hvad der adskiller almen performance og high performance for derved at præstere hver gang.
 
 
Coaching
Læs mere
Motivation
Læs mere
Achievement
Læs mere